MŁODY ROLNIK

Chcesz zdobyć 200 000 PLN na rozwój gospodarstwa?

Z nami zrealizujesz cały proces łatwo i szybko, bez wstępnych płatności – nawet na zakup ziemi lub przy pracy poza gospodarstwem 

tel: +48 508 744 899
mail: lukasz@agrowe.pl

ZASADY OTRZYMANIA POMOCY

 O pomoc mogą ubiegać się Osoby, które:

 1. Na dzień złożenia wniosku o przyznaniu pomocy nie ukończyły 41 lat.

2. Planują rozpocząć działalność rolniczą albo prowadzą ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

3. Posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź zadeklarują ich uzupełnienie w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

4. Posiadają powierzchnię minimalną dla danego województwa (co najmniej 50% na własność, w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawie od KOWR lub JST)

lub

5. Posiadają powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej powierzchni minimalnej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 000 euro.

6. Nie otrzymali pomocy z Krajowego Planu Odbudowy A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

7. Poza pracą w gospodarstwie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/zlecenie i ubezpieczeni w ZUS.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Co najmniej 70% kwoty pomocy, tj. 140 000,00 zł należy przeznaczyć na środki trwałe:

 

a) zakup nowych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, 

b) zakup gruntów z wyłączeniem zakupu od członków rodziny, tj. małżonka, rodzeństwa, rodziców, rodzeństwa małżonka, 

c) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, 

d) inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich, 

e) inwestycje budowlane: budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych. Inwestycje budowlane mogą być realizowane wyłącznie na gruntach własnych. 

f) wyposażenie budynków lub budowli, 

g) wartości niematerialne i prawne (różnego rodzaju licencje/oprogramowania),

 
 
 

 

 

 

 

 

I rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 000,00 zł. Wniosek o płatność I raty należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy. 

30% kwoty pomocy, tj. 60 000,00 zł można przeznaczyć na środki obrotowe:

 

a) nawozy mineralne, 

 

b) środki ochrony roślin, 

 

c) paliwo, 

 

d) pasze dla zwierząt etc. 

 

 

II rata wynosi 30% kwoty przyznanej pomocy, tj. 60 000,00 zł. Wniosek o płatność II raty składany jest po zrealizowaniu założeń biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2029 r.

KRYTERIA PUNKTOWE

Aby wziąć udział w programie należy uzyskać minimum 7 punktów. Punkty przyznawane są za: 

1. Posiadanie użytków rolnych powyżej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju – nie więcej niż 3 punkty

2. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych – nie więcej niż 4 punkty

3. Różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem:

a) powyżej 15 lat do 25 lat – przyznaje się 3 punkty,

b) powyżej 25 lat – przyznaje się 5 punktów. Punkty za różnicę wieku są przyznane w przypadku przekazania gospodarstwa w całości i na wyłączną własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej. 

4. Przejęcie gospodarstwa w całości i na własność – 4 punkty

5. Uczestnictwo w systemach jakości:

a) co najmniej 50 % powierzchni gospodarstwa jest objęte ekologią – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowy system jakości – 1 punkty

6. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku bazowym pod warunkiem, że wielkość ekonomiczna jest powyżej 19 500 euro – nie więcej niż 3 punkty

7. Prowadzenie produkcji zwierzęcej pod warunkiem, że co najmniej 50 % wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej. W przypadku przyznania punktów należy utrzymać produkcję zwierzęcą na wskazanym poziomie do końca okresu zobowiązań – 2 punkty

8. Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 punkt. kryterium uważa się za spełnione w przypadku gdy na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest ubezpieczony w KRUS lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych lub zarejestrowany jako bezrobotny.

Ciekawi Cię Internet, marketing lub fundusze unijne to napisz na lukasz@agrowe.pl – dowiesz się tam jak ze mną współpracować – marketing, doradztwo czy przede wszystkim fundusze unijne wychodzą mi lepiej niż orka na ugorze. Możemy ogarnąć finansowanie lub zrobić ładną stronę Tobie lub Twojemu małżonkowi. Daj znać co myślisz – jak masz jakiś pilny temat to zapraszam do dzwonienia: 508744899.

 

 Witam w mojej wsi! Mam nadzieję, że jesteś już dzisiaj po pracy. Pewnie trafiłeś tu z grupy którą założyłem. Jestem rolnikiem tak jak Ty i nie będę walić ściemy, bo szanuję Twój czas. Jeśli chcesz przeczytać coś rozwojowego to zapraszam Cię do przejrzenia sekcji „Głos rolnika” – znajdziesz tam sporo wpisów o przyszłości rolnictwa i gospodarce.

Formularz kontaktowy

 

 

Masz pytanie związane z naszą ofertą?

 

Skrzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń!

 

tel: +48 508 744 899

Podaj swój email
Opisz tutaj swoje pytanie