DOFINANSOWNAIE

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

CENA: 4% WARTOŚCI DOFINANSOWANIA
DOFINANSOWNAIE

ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODRASTW

CENA: 4% WARTOŚCI DOFINANSOWANIA
DOFINANSOWNAIE

ŚCIEŻKA
SMART

CENA: 4% WARTOŚCI DOFINANSOWANIA
DOFINANSOWNAIE

DUŻA WSPÓPRACA M16

CENA: USTALANA INDYWIDUALNIE

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

       +48 727 777 750

ZDJĘCIA Z BADAŃ W TERENIE