Programy rolnośrodowiskowe cz. 1 – jak na nich zarobić?

Programy rolnośrodowiskowe to bardzo prawdopodobnie przyszłość dopłaty do upraw. Ciężko założyć, że dopłaty będą w identycznej formie, jednak w ramach nowego zielonego ładu aspekt środowiskowy będzie coraz ważniejszy, zaś znaczenie aspektu produkcyjnego najprawdopodobniej będzie się zmniejszało.

W 2020 r. mamy siedem programów rolno-środowiskowych:

 • Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
 • Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
 • Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
 • Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
 • Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 • Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Dużo z tych pakietów to tzw. „ptaszki”, o których nie będę się skupiać 😉 Skupię się najbardziej o na Pakiecie 1. – Rolnictwo zrównoważone, ponieważ jest to najbardziej praktyczny pakiet dla rolników. Na stronie ARIMR jest sporo informacji, jednak tutaj przedstawiam parę kluczowych informacji:

 • Zdywersyfikowany płodozmian: Max 65% zbóż. Oprócz zbóż muszą wystąpić co najmniej 3 grupy roślin, każda po minimum 10% udziału w płodozmianie.
 • Następstwo roślin w wyniku płodozmianu – minimum 3 grupy roślin w przeciągu pięciu lat na jednym polu.
 • Praktyki dodatkowe –międzyplon ozimy i praktyka dodatkowa (najłatwiej z przyoraniem słomy).
 • Badanie gleby (dwa razy), plan nawozowy i ewidencja prowadzonej działalności.
 • Czas trwania to pięć lat

Co można za to uzyskać? 486 zł do hektara powierzchni gospodarstwa za każdy hektar do 50 ha w ramach jednego gospodarstwa, 75% tej płatności za każdy hektar z przedziału 50-100 ha oraz 60% za każdy hektar powyżej 100 ha. Brzmi jak niezłe zadanie matematyczne? Też tak myślę 😉 O tym będzie w następnym wpisie.

Leave a Comment