KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW

MAŁE PRZETWÓRSTWO

500 000 PLN!

70% LUB 60% REFUNDACJI!

Zadzwoń już teraz! Odpowiemy na wszystkie pytania!

+ 48 72 777 77 50

PLANOWANY TERMIN NABORU

03.01.2024 - 05.02.2024

Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury

Maksymalna kwota wsparcia 500 000 złotych Minimalna kwota 20 000 złotych

Kto może ubiegać się o wspracie?

 • Osoba fizyczna, która prowadzi lub rozpocznie działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, która prowadzi gospodarstwo na terytorium Rzeczypospolitej i spełnia poniższe kryteria: 
 • podlega ubezpieczeniu KRUS lub przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
 • ma nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa
 • jest pełnoletnia

Okres za jaki można ponosić refundowane koszty

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez
wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r.
i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
Przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku
będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć
niezakończonych w dniu składania wniosku

Kryteria punktowane

 • Prowadzenia gospodarstwa typu
  ekologicznego (wytwarzanie, wprowadzanie
  żywności ekologicznej lub produktów
  ekologicznych) – 5 pkt
 • Stopa bezrobocia w rejestrowana w powiecie
  przedsiębiorstwa wynosi powyżej średniej
  wartości bezrobocia w kraju ogółem – 5 pkt
 • Realizacja przez Młodego Rolnika (do 40 roku
  życia włącznie) – 5 pkt
 • Realizacja na obszarach o niekorzystnych
  warunkach gospodarowania – 2 pkt
 • Wykorzystanie Technologii Informacyjno –
  Komunikacyjnych – 3 pkt

Kolejność przysługiwania: Pierwszeństwo uzyskania wsparcia przysługuje rolnikowi, który uzyskał największą sumę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu, który pierwszy złożył kompletny i poprawny wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI INWESTYCJI

 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Budynek przechowalniczy
 • Linia do pakowania mąki
 • Linia do produkcji mąki
 • Czyszczalnia do zboża
 • Młynki do ziarna
 • Piec
 • Regał piekarniczy
 • Budynek przechowalniczy
 • Samochód niskoemisyjny lub bezemisyjny
  jednorzędowe do transportu
 • Linia do sortowania
  Płuczki do warzyw
 • Linia do pakowania
 • Elektryczna krajalnica
 • Myjka do warzyw
 • Czyszczarka szczotkowa
 • Polerka do warzyw
 • Waga kombinacyjna
 • Regał chłodniczy
 • Obieraczka do warzyw
 • Maszyny do tłoczenia soków
 • Regał warzywniczy
 • Budynek przechowalniczy
 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Sprzęt do tłoczenia soków
 • Płuczka
 • Chłodnia
 • Linia do sortowania
 • Polerka
 • Czyszczarka
 • Komora wędzarniczo – parzelnicza
 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Oparzelnik przelotowy
 • Szczeciniarka bramowa
 • Stół rozbiorowy masarski
 • Nastrzykiwarka do mięsa
 • Wilk do mięsa z funkcją chłodzenia
 • Mieszalnik do mięsa
 • Kocioł warzelny parowy
 • Nadziewarka do kiełbas
 • Krajalnica do wędlin
 • Magazyny chłodnicze
 • Samochód niskoemisyjny lub bezemisyjny
  jednorzędowe do transportu
 • Dozownik do miodu
 • Pogrzewacz korpusów
 • Komory do dekrystalizacji
 • Miodarka
 • Linia do rozlewania miodu
 • Czujniki poziomu miodu
 • Automatyczna etykieciarka
 • Zakręcarka do słoików
 • Inkubator wylęgowy
 • Naświetlacz do jaj
 • Gniazdo automatyczne
 • System wolierowy
 • Transporter jaj
 • Pakowaczka
 • Sortownica
 • Odchowalnia
 • Wirówka
 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Budynek przechowalniczy
 • Linia do sortowania
 • Płuczka
 • Myjka do warzyw
 • Linia do pakowania
 • Krajalnica do ziemniaków
 • Czyszczarka szczotkowa
 • Waga magazynowa
 • Obieraczka do warzyw z separatorem
  obierzyn
 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Prasa do tłoczenia oleju
 • Kocioł grzewczy
 • Chłodnica
 • Obłuskiwacz
 • Obłuskiwacz frakcjonujący
 • Mieszalnik
 • Chłodziarka do wina
 • Destylator
 • Beczki fermentacyjne
 • Pojemnik fermentacyjny
 • Cukromierz
 • Alkohomierz
 • Budynek przechowalniczy
 • Samochód niskoemisyjny lub bezemisyjny
  jednorzędowy do transportu
 • Linia do sortowania
 • Płuczki do warzyw
 • Linia do pakowania
 • Krajalnica elektryczna
 • Myjka do warzyw
 • Czyszczarka szczotkowa
 • Polerka do warzyw
 • Waga kombinacyjna
 • Regał chłodniczy
 • Obieraczka do warzyw
 • Maszyny do tłoczenia soków
 • Regał warzywniczy
 • Samochód niskoemisyjny lub
  bezemisyjny jednorzędowy do transportu
 • Pasteryzator
 • Kocioł serowarski
 • Maselnica
 • Wanna solankowa
 • Wanna koagulacyjna
 • Prasa do sera
 • Stół serowarski ociekowy
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Ocieplenie budynków
 • Strona internetowa wraz z
  biznesplanem/plan przedsięwzięcia
 • Sklep internetowy
 • Wyposażenie sklepu stacjonarnego (lady
  chłodnicze, agregaty chłodnicze,
  oświetlenie, regały ekspozycyjne itp.)
 • Hala produkcyjno – magazynowa
 • Napełniacz skrzyniopalet
 • Bufor dozujący
 • Przenośnik taśmowy
 • Terminal płatniczy

W przypadku jakichkolwiek pytań
zapraszamy do kontaktu!

Napisz wiadomość na fanpage lub
skontaktuj się z nami telefonicznie !

+ 48 72 777 77 50