Rozwój bankowości w branży agro - AgroWe automatyzuje proces kredytowy i oszczędza czas rolnika.

Nasze rozwiązanie pozwala skrócić cały proces kredytowy.
Obecne funkcjonalności obejmują:
-ocenę zdolności kredytowej,
-sprawdzenie oferty względem potrzeb,
-weryfikację w bazach kredytowych,
-wczytywanie niezbędnych danych do umowy i zabezpieczeń.
Cały proces zajmuję około 10 minut i odbywa się w sposób automatyczny w oparciu o istniejące i zapisane w sieci dane (np. dane z wniosków o dopłaty bezpośrednie).

Jak to działa w praktyce?

Korzyści z wdrożenia systemu od Agrowe

O systemie

Moduł kredytowy

Ocena zdolności kredytowej, analiza wskaźnikowa, weryfikacja w bazach danych, zaczytania danych do umów i zabezpieczeń – bez kontaktu z pracownikiem banku​

Moduł zarządzania ryzykiem

Profilowanie ryzyka, symulacja ryzyka w portfelu w poszczególnych sezonach, prognozowanie dochodu na podstawie danych wieloletnich i płodozmianu​

Moduł Mini CRM i generator plików

Segmentacja klienta w portfelu kredytowym, możliwość generowania raportów o portfelu kredytowym, możliwość generowania określonych plików .do, .xls lub .pdf na podstawie danych zebranych podczas procesu kredytowego

Moduł automatycznej oceny

Automatyczne sczytywanie i interpretacja danych rolnika pod dowolnym kątem, obliczanie wielkości dopłat na podstawie wniosku, obliczanie dochodu rolnika, pobieranie powierzchni i położenia działek, zapis statusu własności działek, interpretacja płodozmianu

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Moduł mini CRM i generator plików

Moduł zarządzania ryzykiem

Odkryj z nami potencjał bankowości rolniczej online. Umów się z nami aby poznać ogromny potencjał naszej aplikacji: Dawid.zajac@agrowe.pl +48 727 777 750